Skip to main content

CONTENTdm Website

Toevoegen of verwijderen van andere collecties aan uw zoekopdracht (TRL = Tresoar):Beperk uw zoekopdracht door:U heeft gezocht: Alle Collecties

 • Alle velden: de
(72060 resultaten)Weergave: 20

  • TWO01763

  • Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Jan Norg uit Harlingen, schrijver van o.a. Harlingen en de Tweede Wereldoorlog: van crisis tot wederopbouw (Harlingen 2005), heeft zijn herinneringen aan het verblijf op De Terrorist als volgt verwoord:
   Ik zit naast het bord keurig in overhemd...
  • 00104922A

  • Godsdienst;Onderwijs;Portret en groepsportret
  • Verklaring van de nummers op de foto van leerlingen en onderwijzers van de Christelijke Lagere School te Warns 1937:
   1. Jan, zoon van Duije de Vries, melkboer en El .. 2. Anne, zoon van Anne Bajema, boer en Jetske Oppedijk 3. Hans, zoon van...
  • 00102712A

  • Onderwijs;Portret en groepsportret
  • Foto met de nummers er op geschreven van de leerlingen van de lagere school te Warns. We herkennen:
   1. meester Pieter Bootsma (trouwde later met Grietje Annes Bajema) 2. Otte de Vries (trouwde later Klaasje Oostindië) 3. Jan (karke) de Vries,...
  • TWO01412

  • Natuur en landschap;Sociale en medische zorg
  • Op 2 juni 1946 werd te Nes op Ameland het vacantiehuis "de Terrorist" van de oude Friesche K.P. officieel geopend. Zaterdagochtend voer de Generaal Kruis met een aantal genoodigden naar het eiland. Bij het nieuwe vacantiehuis aangekomen sprak de...
  • 00104922

  • Godsdienst;Onderwijs;Portret en groepsportret
  • Reproduktie van een foto van leerlingen en onderwijzers van de Christelijke Lagere School te Warns 1937:
   1. Jan, zoon van Duije de Vries, melkboer en El .. 2. Anne, zoon van Anne Bajema, boer en Jetske Oppedijk 3. Hans, zoon van Jarig van...
  • 00104916A

  • Godsdienst;Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Verklaring van de nummers op de foto van de Nederlands Hervormde meisjesvereniging op reis in Bergen (N.H.) bij Café 'Duinvermaak'. Foto na 1915, waarschijnlijk eind 20er jaren. Hierop staan afgebeeld:
   Achterste rij:
   1. Nanke, dochter...
  • 00104950

  • Gebouwen; Natuur en landschap; Waterstaat en infrastructuur
  • Het is bijna niet voor te stellen maar deze prachtige "Amerikaanse windmotor" heeft ooit bij Slappeterp gestaan om in de Kleasterpolder van 761 ha groot het water op peil te houden. De molen werd op 24 december 1913 in gebruik genomen en was de...
  • LWL00225

  • Archeologie; Gebeurtenissen; Portret en groepsportret;
  • Terpafgraving bij Britsum bij de boerderij van Hofman met behulp van een stoomtreintje. Personen: vooraan G. Proce; achter van rechts af Gerrit de Boer, Pier de Boer, Joh. Fokkens; links terpbaas, Sipke Bouma, Lipke Fokkens en Nanne de Boer. Dit...
  • LWL02352

  • Archeologie; Gebeurtenissen; Portret en groepsportret;
  • Terpafgraving bij Britsum bij de boerderij van Hofman met behulp van een stoomtreintje. Personen: vooraan G. Proce; achter van rechts af Gerrit de Boer, Pier de Boer, Joh. Fokkens; links terpbaas, Sipke Bouma, Lipke Fokkens en Nanne de Boer. Dit...
  • 00104916

  • Godsdienst;Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Een foto van de Nederlands Hervormde meisjesvereniging op reis in Bergen (N.H.) bij Café 'Duinvermaak'. Foto na 1915, waarschijnlijk eind 20er jaren. Hierop staan afgebeeld:
   Achterste rij:
   1. Nanke, dochter van Folkert van Dijk,...
  • 00038688

  • Stads- en dorpsgezicht
  • Gezicht op de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag met een brug over de Schoterlandse Compagnonsvaart en links de toren van de Gereformeerde Kerk De Latearne. Het is hier nog een fietspad met zandreed dat later (ca. 1950) de verharde Meester bij de...
  • 00104918A

  • Godsdienst;Onderwijs;Portret en groepsportret
  • Verklaring van de nummers op de foto van leerlingen en onderwijzers van de Christelijke Lagere School te Warns 1925:
   Voorste rij zittend:
   1. Piebe zoon van Willem de Kroon en Neeltje Bosma 2. zoon van Doede Klases de Vries en Geeske...
  • Selskip 1844

  •  
  • Groepsfoto makke ta gelegenheid fan de ûntbleating fan it stânbyld yn it Grouster plantsoen fan Eeltsje Hiddes Halbertsma, 28 maaie 1904. Op de foto stean op de foarste rige fan lofts ôf: notaris S. van der Burg, Jacob Hepkema, master D....
  • Selskip 1844

  •  
  • Groepsfoto makke ta gelegenheid fan de ûntbleating fan it stânbyld yn it Grouster plantsoen fan Eeltsje Hiddes Halbertsma, 28 maaie 1904. Op de foto stean op de foarste rige fan lofts ôf: notaris S. van der Burg, Jacob Hepkema, master D....
  • 00108027

  • Natuur en landschap
  • De Zwemmer in de buurt van Zwaagwesteinde. Links staat een boerderij en er ligt een groot aantal boten aan de wal. De foto is genomen vanaf de "westereender brêge". De boerderij op de voorgrond is thans Mini-camping de zilveren maan. Het gebouwtje...
  • 00019271

  • Natuur en landschap;Portret en groepsportret;Verkeer en vervoer
  • Tjebbo Hepkema in gezelschap van Poem Vermeulen (links) en Jan Wesseling (rechts) tijdens een autorit van de slagvelden van Visée naar Zwolle; de auto is gefotografeerd bij een wegsperring nabij Zwolle. Kenteken B-696. Visé is de Franse benaming...
  • 00102717

  • Godsdienst;Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • De Meisjesvereniging van de Nederlands Hervormde gemeente Warns.
   Achterste rij staand: 1. Cor, als wees opgevoed door Durk Uilkes Bouwsma en Beitske (?). Zij was een (onwettig) kind van een zekere Eerdmans uit Bolsward; 2. Hinke Bouma, geboren...
  • 00104918

  • Godsdienst;Onderwijs;Portret en groepsportret
  • Reproduktie van een foto van leerlingen en onderwijzers van de Christelijke Lagere School te Warns 1925:
   Voorste rij zittend:
   1. Piebe zoon van Willem de Kroon en Neeltje Bosma 2. zoon van Doede Klases de Vries en Geeske Schaper 3. Douwe,...
  • 00104985

  • Gebouwen
  • De woning van Marten de Vries en Metje de Vries - van Veen aan de Ureterper Vaart perceel Nr. 512. De weg langs de vaart bestond uit zwarte sintels. Aan de overkant van de vaart was een zandpad, nu en dan onderbroken door een weiland. Het echtpaar...

Snel Bekijken

Toon een grotere afbeelding en meer informatie wanneer de pointer stil wordt gehouden boven een thumbnail
 

Indeling optiess:

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK