Skip to main content

Fries Fotoarchief

Items zoeken in: Fries Fotoarchief

(82582 resultaten)Weergave: 200  • 1
  • Schelte Bruinsma (geboren 8-9-1912, overleden 16-4-1945) uit Pingjum. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep in Wonseradeel en overleed bij gevechtshandelingen met de bezetter in de laatste dagen van de oorlog. Onder de foto staat (foutief) de...
  • 1940 - 1945


  • 10
  • R.R. Huisman (geboren 1891), slager; zijn echtgenote A. IJdema (geboren 1913) met drie zoons, v.l.n.r.: Roel, Ynze en Klaas voor de slagerij. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk. Foto in een ovale...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 100
  • Twee onbekende mannen in uniform van de Kriegsmarine. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 1000
  • Foto van een geschilderd portret van Quirina Jacoba Scott (1716 - 1780).
  • 1970 - 1980


  • 100000
  • Melkboer Mindert van der Bij met zijn zoon Klaas met een pony en een wagen waarop melkbussen, Jubbega 3e Sluis.
  • 1953, ca.


  • 100001
  • Melkboer Mindert van der Bij verkoopt zijn melk vanuit zijn praam bij de Hommedraai te Jubbega. De melk werd uit melkbussen geschept.
  • 1946, ca.


  • 100002
  • Turfschipper Pieter Pander en zijn oudste zoon Hendrik brengen een bestelling turf rond met een handkar in Sloten.
  • 1945, ca.


  • 100003
  • Links turfschipper Pieter Pander en zijn zoon Hendrik, (voor hem zittend), poseren met twee kopers (met pijp Wiebe de Vries) voor de fotograaf. De turf werd gekocht in Drenthe.
  • 1950, ca.


  • 100004
  • Amerikaanse windmolen ("windmotor") tussen Kimswerd en Harlingen. In de deuropening Bin Jagersma, boer aldaar.
  • 1950 - 1999


  • 100005
  • Amerikaanse windmolen ("windmotor") tussen Kimswerd en Harlingen tijdens de sloop. De man links is Bin Jagersma, boer aldaar.
  • 1970, voor


  • 100006
  • Rijwielhandel Paradijs op de hoek van de Wirdumerdijk en Ruiterskwartier te Leeuwarden.
  • 1950 - 1999


  • 100007
  • Café L ' Union van J. van der Meulen aan de Berlikumermarkt te Leeuwarden.
  • 1950 - 1999


  • 100008
  • Café-restaurant Nieuw Duinkerken aan het Groot Schavernek te Leeuwarden.
  • 1950 - 1999


  • 100009
  • Café Van der Wal aan het Noordvliet te Leeuwarden.
  • 1950 - 1999


  • 100010
  • Foppe Sjoerds de Vries, met zijn hondenkar, op de Inialoane te Garijp.
  • 1930, ca.


  • 100011
  • Bakker Rinze van der Heide met broodkar op de Hollanderdijk/Halbertsmastraat te Leeuwarden.
  • 1954


  • 100012
  • Bakker Bauke van der Heide met zijn broodkar in de Willem Lodewijkstraat te Leeuwarden.
  • 18-07-1951


  • 100013
  • Een vrachtauto met melkbussen wordt afgeleverd bij de zuivelfabriek van de K.N.M te Sneek. Links de chauffeur Anne van der Wal, melkrijder bij K.N.M. te Sneek. Op de achtergrond het kaaspakhuis.
  • 12-1959


  • 100014
  • Een rij wachtende melkrijders bij melkfabriek 'Hollandia' te Bolsward. De achterste auto is van Anne van der Wal.
  • 1960, ca.


  • 100015
  • Een vrachtauto met kaas van K.N.M. wordt overgeladen in de haven van Harlingen. Op de vrachtwagen, de chauffeur Anne van der Wal. De kazen werden vervoerd naar Engeland.
  • 1955, ca.


  • 100017
  • Vrachtwagen van de E.S.R.E. (Eerste Sneek Rotterdam Expresse) voor het Centraal Bodehuis te Rotterdam. Tot 1978 heeft dit bedrijf bestellingen rondgebracht. Voor de auto staat dhr. M.Ras (overleden 2000).
  • 1958


  • 100018
  • Groepje jonge mannen in Marssum met hun brommers. V.r.n.l.: Mattie Ras, Siepie de Jong, Pierke van Dijk en Frits Walstra.
  • 1963


  • 100019
  • Interieur van café Reen te Sneek. Op de foto staan o.m.: achter de bar eigenaar Tjeerd Reen met zijn vrouw Janne tegen de tap aan. Op de voorgrond Jeltje Haga; voor de tap staat Tonie, afkomstig van Leeuwarden. Daarachter Bettie, tante van dhr. M....
  • 1950


  • 100020
  • Manufacturier Hans de Boer met een transportfiets waarop twee grote koffers met handelswaar. Hij ging 'langs de streek' met zijn koopwaar. Gefotografeerd achter het oude schoolgebouw te Harkema.
  • 1954


  • 100021
  • Manufacturier Hans de Boer met zijn bromfiets waarop een grote koffer met handelswaar. Hij ging 'langs de streek' met zijn koopwaar.
  • 1955


  • 100022
  • Boer Homme Dijkstra bezig met ploegen van zijn land aan de Polderdijk onder Rottum; dit land grenst aan de Engelenvaart, de grens tussen Skarsterlân en Heerenveen.
  • 1945


  • 100023
  • Reproduktie van een foto van een gedeelte van de binnenstad van Leeuwarden; genomen vanuit de voormalige Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. (thans Rechtbankgebouw), aan het Zaailand. N.b. Op de voorgrond een deel van de ruïne van het...
  • 1950, ca.


  • 100024
  • J. de Meer, stoker bij de meubelfabriek De Fristho te Franeker. De foto is genomen in het ketelhuis, kerstdagen 1962.
  • 1962


  • 100025
  • Panorama van Leeuwarden, gemaakt vanaf de Beurs, richting Zuiderplein.
  • 1905


  • 100026
  • Kaart met randversiering van bloemen met de Vrouwenpoortsbrug met Oldehove te Leeuwarden. Kaart mogelijk uit een Leeuwarder serie ?
  • 1910, ca.


  • 100028
  • Arendstuin met gezicht op school No. 7 te Leeuwarden. Deze school werd ook wel Arendstuinschool genoemd en werd ca. 1995 afgebroken.
  • 1904


  • 10003
  • De Kortestreek in Lemmer met de Nederlands Hervormde kerk.
  • 1950 - 1999


  • 100031
  • De oostkant van de Voorstreek, gezien in noordelijke richting, bij de Meelbrug te Leeuwarden. Rechtsachter op het hoekje staat hier nog niet het gebouw van de Centraal Apotheek, dat kwam pas in 1904-5.
  • 1903


  • 100032
  • Standbeeld van Graaf Willem Lodewijk van Nassau op het Gouverneursplein te Leeuwarden.
  • 1909


  • 100033
  • Het bezoek van H. M. de Koningin Wilhelmina aan Leeuwarden. Hier de intocht van het koninklijk paar te Leeuwarden. N.b. zie ook ansichtkaart WB230.
  • 1905


  • 100034
  • De Voorstreek, gezien in noordelijke richting, te Leeuwarden. Rechtsachter op het hoekje staat het pas gebouwde pand van de Centraal Apotheek uit 1904-5.
  • 1907


  • 100042
  • Stadhuis te Leeuwarden aan het Hofplein. Op deze foto ziet men de kant aan het Raadhuisplein.
  • 1913


  • 100043
  • Nieuwe Kade met de achtergrond de St. Bonifatius Kerk te Leeuwarden.
  • 1910, ca.


  • 100045
  • Gouverneursplein met het beeld van Graaf Willem Lodewijk van Nassau te Leeuwarden. In het midden op de achtergrond is de toren van de (voormalige) Rooms-katholieke St. Dominicuskerk zichtbaar, die tot 1934 op de hoek van de Speelmansstraat /...
  • 1913


  • 100050
  • De Hindelooper kamer zoals die in 1877 was te zien op de Historische Tentoonstelling in het Koninklijk Paleis te Leeuwarden. Reproduktie van de foto uit 1877.
  • 1910, ca.


  • 100052
  • Het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Leeuwarden; opname bij het station. Waarschijnlijk het bezoek van H. M. de Koningin Wilhelmina samen met haar man Prins Hendrik aan Leeuwarden t.g.v. de onthulling van het standbeeld van Us Heit, Graaf Willem...
  • 15-09-1906


  • 100057
  • De Turfmarkt te Leeuwarden, met rechts de Kanselarij en links het Fries Museum.
  • 1910, ca.


  • 100061
  • Nieuwe Kade te Leeuwarden, met de Rooms-katholieke Bonifatiuskerk op de achtergrond.
  • 1907


  • 100062
  • Harlinger Trekvaart, richting Schenkenschans, te Leeuwarden. N.b. zie voor ingekleurde versie fotonummer 24933. Die heeft een iets ander opschrift, maar de foto is hetzelfde.
  • 1910, ca.


  • 100064
  • Koninklijk bezoek van Koningin Wilhelmina samen met haar man Prins Hendrik aan Leeuwarden, t.g.v. de onthulling van het standbeeld van Us Heit, Graaf Willem Lodewijk van Nassau, aan het Gouverneursplein te Leeuwarden. Deze foto werd tijdens de...
  • 15-09-1906


  • 100065
  • Hofplein en Gouverneursplein te Leeuwarden. Links op de achtergrond is de toren van de (voormalige) Rooms-katholieke St. Dominicuskerk zichtbaar, die tot 1934 op de hoek van de Speelmansstraat / Krommejat stond en rechts staat de Bonifatiuskerk.
  • 1906


  • 100066
  • De westkant van de Voorstreek, gezien in noordelijke richting, te Leeuwarden.
  • 1905


  • 100067
  • Gezicht op de Kelders (links, hier zonder eindtrap) en Over de Kelders (rechts) te Leeuwarden.
  • 1905, ca.


  • 100068
  • Bezoek van Koningin Wilhelmina aan de provincie Friesland. Uitreiking van de prijzen.
  • 1905


  • 100070
  • Panorama vanaf de Beurs, gezien in de richting van het Wilhelminaplein en de Oldehove te Leeuwarden.
  • 1905


  • 100071
  • Panorama-foto gezien in de richting van de kartonfabriek en Achter de Hoven te Leeuwarden.
  • 1904


  • 100072
  • Beeld van het koninklijk bezoek in 1905 aan het Fries Museum te Leeuwarden. N.b. zie ook fotonummer 100728.
  • 26-09-1905


  • 100073
  • Bezoek van Koningin Wilhelmina aan de provincie Friesland. Hier tijdens een rijtoer voor het stadhuis in Bolsward.
  • 1905


  • 100075
  • Over de Korenmarkt, een deel van de Voorstreek, gezien in noordelijke richting,, te Leeuwarden.
  • 1904, voor


  • 100076
  • Het Poortgebouw / de Hoofdpoort van het Huis van Bewaring / de Bijzondere Strafgevangenis De Blokhuispoort aan het Blokhuisplein te Leeuwarden. Links Cellenvleugel B en rechts het Alkovengebouw, beide deels te zien.
  • 1906


  • 100077
  • Boerderijtje aan de Langeleane 12 te Workum. Thans staat er een bungalow.
  • 1950, ca.


  • 100078
  • Mevrouw H. Groenewoud, toen ze als telefoniste werkte bij het Paleis van Justitie te Leeuwarden.
  • 1953 - 1954


  • 100079
  • Mevrouw H. Groenewoud-Hoekstra, toen ze als telefoniste werkte bij het Gerechtshof te Leeuwarden.
  • 1953 - 1954


  • 100080
  • Het maaien van gras in de Westelijk 6 mad, gelegen op het Stûkenfjild tussen de Fonejachtbrug en Wartena. Links lopend dhr. Hans Hedzers Hooijenga (1904-1994) , wonende te Suameer. Diegene op de maaimachine zit, is zijn broer dhr. Binne Hedzers...
  • 20-06-1940


  • 100081
  • Hotel "Nieuw Duinkerken" aan het Groot Schavernek te Leeuwarden.
  • 1935, ca.


  • 100082
  • Willem Zijlstra, broodventer voor bakker Stelwagen, (achter de Hoven), in Leeuwarden.
  • 1945, ca.


  • 100084
  • Mevrouw F. Smits als mannequin op show van moderne Friese kostuums in het gebouw Amicitia te Sneek.
  • 01-11-1950


  • 100085
  • Visitatie van de bisschop van Groningen P.A. Nierman aan Leeuwarden. De dames op de foto zijn allen gehuld in het nieuwe Friese kostuum. V.l.n.r.: Thea Schweigmann, Truus Hanzens, Reina Scheer, Anneke Hanzens, bisschop P.A. Nierman, Julia Hanzens,...
  • 1955


  • 100087
  • Zwartbonte Friese stier, die winnaar werd van een stierenkeuring. De stier wordt vastgehouden door mw. W. Yntema te Nieuweschoot.
  • 13-07-1951


  • 100088
  • Opening van de Oudheidkamer van Heerenveen aan de Fok, ter gelegenheid van de herdenking van het 400-jarig bestaan van deze plaats. De sleutel werd door mw. Hammie van den Berg-Molles-Heemstra en mw. Willy Kramer-Yntema aan mw. Kuperus, vrouw van...
  • 13-07-1951


  • 100089
  • Vijf broodbakkers bij bakkerij Groen aan het Vliet te Leeuwarden. Tweede van rechts is Pier de Groot, vader van eigenaar foto, op 14-jarige leeftijd.
  • 1929


  • 100090
  • Jan van den Berg (melkboer, winkelman en rietsnijder) en zijn dochter Jetske met de "brijkarre" (melkkar) te Eernewoude.
  • 1940, ca.


  • 100091
  • Sjoerdje van den Berg-vander Meer thuis te Eernewoude bezig met mattenvlechten. Om haar heen haar kinderen, v.l.n.r. Aukje, Rienk, Douwe, Jetske en Gerrit. De opname is genomen in het huis dat later bekend zou worden als museum het "Kokelshûs".
  • 1913, ca.


  • 100092
  • Jan van den Berg en Sjoerdtje van der Meer in hun woonkamer te Eernewoude.. Het huis werd later bekend als museum het " Kokelhûs".
  • 26-03-1952


  • 100093
  • Sjoerdje van der Meer te Eernewoude, bezig met het mattenvlechten.
  • 1945, ca.


  • 100095
  • Gezicht op Eernewoude. Geheel links de witte woonark van Berend Mink en zijn vrouw Jetske van den Berg; in het midden de ark van Toering.
  • 1930, ca.


  • 100097
  • Gezicht op het huis van Jan van den Berg en Sjoerdje van der Meer, beter bekend als Jan en Sjut. Hun huis te Eernewoude werd later een oudheidkamer en de kreeg de naam "Kokelhûs".
  • 1960, ca.


  • 1001
  • Foto van een geschilderd portret van Dancker de Kempenaer (1668 - 1746).
  • 1970 - 1980


  • 100100
  • Gezicht op Eernewoude met een aantal koeien in het weiland en de kerktoren op de achtergrond.
  • 1930, ca.


  • 100103
  • Gezicht op Eernewoude, met rechts de Nederlands Hervormde Kerk.
  • 1920, ca.


  • 100104
  • Joop Mink, aan boord van het skûtsje van zijn vader Berend Mink
  • 1955, ca.


  • 100105
  • Schipper Berend Mink en zijn vrouw Jetske van den Berg, aan boord van hun skûtsje.
  • 1955, ca.


  • 100107
  • Het opduwertje achter het skûtsje van Berend Mink, die zelf aan boord is, in de Nauwe Graft bij Grouw. Op de opduwer zijn zoon Joop Mink.
  • 1955, ca.


  • 100108
  • Het fanfarekorps "Apollo" uit Grouw aan boord van het schip (skûtsje) "De Nijverheid" van de familie Mink.
  • 1955, ca.


  • 100109
  • Het kruien van modder in kruiwagens nabij de Dille bij Rauwerd, bestemd voor het ophogen van polderdijken bij Sloten. V.l.n.r. Simen van der Veen, Joop Mink, Berend Mink en Auke van der Veen. Op de achtergrond de Sneekerweg.
  • 1955, ca.


  • 100110
  • V.l.n.r. zijn Simen van der Veen, Joop Mink, Auke van der Veen en Berend Mink bezig met het ophogen van de Polderdijk bij Brandemeer in het Heidenschap bij Workum.
  • 1956


  • 100111
  • Berend Mink en zijn zoon Joop zijn bezig met het lossen van modder uit zijn skûtsje, bedoeld voor het ophogen van polderdijken tussen Suawoude en de Grote Wielen.
  • 1955, ca.


  • 100112
  • Berend Mink, bezig om de kruiwagen te laden met modder. De grond werd afgegraven, waarna de zoden weer werden teruggelegd. De modder was bedoeld voor het ophogen van lage polderdijken.
  • 1955, ca.


  • 100113
  • Een groep onbekende mannen aan boord van een schip ("houtsjepream fan Halbertsma"), dat boterkistjes van Grouw, via Wirdum en de Potmarge naar de zgn. "Spijkerfabriek" van Halbertsma te Leeuwarden vervoerde.
  • 1936, ca.


  • 100114
  • Het overladen van mest van een motorschip in pramen, te Workum. V.l.n.r. zoon Willem Postma, zoon Joop Mink, vader Berend Mink, vader Pieter Postma (allen afkomstig van Eernewoude) en Roelof de Boer, schipper van het motorschip Dankbaarheid...
  • 1950, ca.


  • 100115
  • Het overladen van mest uit het motorschip van Roelof de Boer uit Stavoren, in pramen te Workum. Op het motorschip vader Berend Mink, op de praam Auke van der Veen en rechts zoon Joop Mink.
  • 1950, ca.


  • 100116
  • Het skûtsje van Berend Mink, varend in de Tjonger bij Oldeberkoop. V.l.n.r. Jantsje de Jong (vrouw van Joop Mink), Berend Mink en zijn vrouw Jetske van den Berg, Joop Mink.
  • 1955, ca.


  • 100117
  • Na afloop van het skûtsjesilen te Eernewoude in 1956. V.l.n.r.: motorschip; "De Nijverheid" van schipper Ale Pietersma, "Nooit volmaakt" van Sietse K. Meter en het skûtsje met opduwer van Berend Mink. De laatste werd dat jaar kampioen.
  • 1956


  • 100118
  • Verkoop van het skûtsje van Berend Mink, de Nijverheid aan de commissie van Eernewoude. Met v.l.n.r.: Gerrit P. Wester, meester D.A. Franke, Pieter Anema, Berend Mink, Jan R. Wester, Sjoerd Lok, Ale Pietersma, Joop B. Mink, Freerk Bosscha en Bram...
  • 31-07-1956


  • 100119
  • De 'zolderschuit' De Onderneming, met op de achtergrond de Folkertsloot met de dichtzet van Keimpe Toering te Eernewoude.
  • 1946 - 1947


  • 100120
  • AKU-wedstrijd "Wij en het Feest." Start van de zgn. boomwedstrijden tijdens de Bevrijdingsfeesten kort na de bevrijding in 1945 in Sneek.
  • 1945


  • 100122
  • Boeren bezig met het opladen van hooi op een wagen met paarden ervoor. Veel boeren werkten toen nog zonder tractoren.
  • 1960


  • 100124
  • Verhuizing van de familie Kuipers te Donkerbroek op 2 april 1958. Alles wordt in een praam geladen om vervoerd te worden.
  • 02-04-1958


  • 100125
  • De verhuizing van de familie Kuipers te Donkerbroek op 2 april 1958. Op deze foto staat de oude boerderij van de familie aan de Opsterlandse Compagnonsvaart te Donkerbroek.
  • 02-04-1958


  • 100126
  • De verhuizing van de familie Kuipers te Donkerbroek op 2 april 1958. Op deze foto staat de oude boerderij van de familie aan de Opsterlandse Compagnonsvaart te Donkerbroek.
  • 02-04-1958


  • 100127
  • De verhuizing van de familie Kuipers te Donkerbroek op 2 april 1958. Op deze foto ziet u de wagens, getrokken door een paard, geladen met het huisgoed.
  • 02-04-1958


  • 100128
  • Het autobusbedrijf van de Zuidwesthoek / ZWH, met als beheerder Westra met nieuwe woning, garage en autobus te Gaastmeer. De bus is een Bedford no. 22 bouwjaar 1945 met een noodcarrosserie.
  • 1948 - 1949


  • 100129
  • Zeepkistenrace op Koninginnedag 30 april 1958 in Leeuwarden. Met links zittend in de kar, Foppe Huismans, en in de rechter zeepkistkar, achter de kar staand Ad Fahner en erin zittend Johan van der Kam.
  • 30-04-1958


  • 100130
  • Ondergelopen weiland, met op de achtergrond een weg met auto's en bebouwing, plaats onbekend. De Friese boezem liep tot de opening van het Hoogland Gemaal te Stavoren in 1967 geregeld over.
  • 1960, ca.


  • 100132
  • Een wagen met melkbussen wachtend op de melkrijder bij een boerderij, genaamd Unia State bij Akmarijp. Die staat aan de doorgaande weg van Joure af aan de linkerkant voor het kerkhof. Het nummer op de melkbus was eerder 176, later kwam er een 7...
  • 1968, ca.


  • 100133
  • Zogenaamde Bailey-brug, als vervanging van de door oorlogsgeweld vernielde brug over de Tjonger bij Oudeschoot. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 07-1945


  • 100134
  • Zogenaamde Bailey-brug, als vervanging van de door oorlogsgeweld vernielde brug over de Nieuwe Wetering bij Oudeschouw. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 05-1945


  • 100135
  • De Synagoge / Joodse kerk te Gorredijk, vlak voor de afbraak in 1953. De inventaris was in 1948 al overgebracht naar Leeuwarden.
  • 11-07-1953


  • 100136
  • In de 60'er jaren werd volop aktie gevoerd tegen de oorlog in Vietnam, zoals de foto laat zien, werden leuzen op de muren geklad.
  • 1965, ca.


  • 100137
  • Grondwerkzaamheden verricht voor de aanleg van nieuwbouw van Gorredijk. Bij de aanleg van de straten werd de vroegere schansgracht blootgelegd op de plaats van een bastion.
  • 30-10-1953


  • 100138
  • Gedeeltelijke drooglegging van de Opsterlandse Compagnonsvaart te Gorredijk. De kademuren werden vernieuwd.
  • 26-08-1949


  • 100140
  • Gezicht op de Kelders (links, hier met eindtrap) en Over de Kelders (rechts) te Leeuwarden.
  • 1929


  • 100141
  • Het 'tribunaal' in de Galigastraat te Sneek. Met een bal moest het oog van Hitler geraakt worden, dan viel zijn hand naar beneden. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100142
  • Centrum van Sneek, met op de achtergrond de V&D winkel; vooraan een leeuw en een hakenkruis, herinnerende aan de Tweede Wereldoorlog. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100143
  • De heer Zijlstra, (toen wonende op de Oude Koemarkt), op zijn motor tijdens de bevrijding van 1945. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100144
  • Een 'Zwarte Piet' op de motorfiets ergens in Sneek, tijdens de bevrijding. Dit soort motorfietsen werden door bijna alle rijwielfabrikanten gemaakt. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100145
  • Toneelstuk voor kinderen, over de bevrijding, ergens in Sneek. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100146
  • Optocht gehouden ter gelegenheid van de Bevrijding, te Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100147
  • Bevrijdingsoptocht in Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100148
  • Bevrijdingsoptocht in Sneek. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100149
  • Een groep leden van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) houdt een parade in Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100150
  • Een groep leden van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) houdt een parade in Franeker. Hier zijn ze op de hoek Dijkstraat / Godsacker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100151
  • Een groep leden van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) houdt een parade in Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100152
  • Toespraak van een dhr. De Jong op het bordes van het Franeker gemeentehuis, tijdens het bevrijdingsfeest in 1945. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100153
  • Toespraak van een dhr. De Jong op het bordes van het Franeker stadshuis, tijdens het bevrijdingsfeest in 1945. Muziekkorps speelt het Wilhelmus. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100154
  • De N.B.S. marcheert door de stad Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100155
  • Een tweetal mannen op een motor op het Bevrijdingsfeest te Franeker, vóór het stadhuis. Het betreft voorop Pieter Klijnstra en achterop zit zijn zoon Jan Klijnstra. Zij behoorden destijds bij de groep Tito van het verzet. Opname gemaakt kort na de...
  • 1945


  • 100156
  • Een "bruidspaar", gespeeld door een jongen en meisje, op het bevrijdingsfeest te Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100157
  • Toespraak op het bevrijdingsfeest op het bordes van het stadshuis in Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100158
  • Een groep leden van de N.B.S. op het bevrijdingsfeest te Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100159
  • Een groep leden van de N.B.S. op het bevrijdingsfeest te Franeker. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 100160
  • Een groep Duitse soldaten die door de 2e Woudstraat in Sneek marcheert. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1944


  • 100161
  • Een groep Nederlandse soldaten op een perron, die op weg zijn naar Indonesië. Derde van links, Joost Boersma, broer van John Boersma. Joost woont nu ook in B.C. Canada (2000).
  • 1946 - 1947


  • 100162
  • Groenteveiling te Menaldum. In kleine pramen werden de groenten e.d. aangevoerd.
  • 1915, ca.


  • 100163
  • Het pand Zuidvliet nr. 42 te Leeuwarden, waar een winkel in oliën en verfwaren was gevestigd. Het werd door de volgende personen bewoond: van 1898-1928 door Oeds Ferwerda en Albertje Klijnsma; het meisje op de foto, staande in de deur, is...
  • 1925, ca.


  • 100164
  • Koeien in de stal van het veefokbedrijf van E.E. de Boer te Ureterp.
  • 1950, ca.


  • 100165
  • Koeien in de 'jister' van het veefokbedrijf van E.E. de Boer te Ureterp.
  • 1950, ca.


  • 100166
  • Melkbussen op het rek achter de boerderij van het veefokbedrijf van E.E. de Boer in Ureterp.
  • 1950, ca.


  • 10019
  • Een gedeelte van de zuidgevel met zijbeuk van de Nederlands Hervormde kerk te Lemmer.
  • 1900 - 1999


  • 100193
  • Aaltje van der Schuit-de Jong achter haar Singer-naaimachine.
  • 1960


  • 100194
  • Fekke Bouwstra, arbeider bij Popke Douwe de Vries, leegt de melkemmer achter de boerderij te Warns.
  • 04-1963


  • 100195
  • Piebe Hornstra, (geboren ca. 1940 te Warns), zoon van Jacob Hornstra en Geeske Jans. Schaper, met baakster, 'muoike Jisk' of 'Franse Jisk'. Dit is Jiske Valk, geboren 31 mei 1869 te Koudum, dochter van Jan Feikes Valk, arbeider, en Peekje Tjeerds...
  • 1940, ca.


  • 100196
  • Jantje Betzema, geboren te Warns in 1905, dochter van Siemen Betzema en Trijntje Koehoorn? Voor het tentje 'op it Sou' te Warns. Zij leed aan t.b.c..
  • 1933


  • 100197
  • Feestwagen, (Wie in Neerland woont schaart zich om de Oranjekroon), t.g.v. het Oranjefeest te Warns. De foto is gemaakt bij de brug over de Warnservaart. Op de tractor Roelof van der Horst en op de wagen Lolkje Atsma, Fopkje Zeldenrust, Trijntje Y....
  • 1957, ca.


  • 100198
  • Siemke H. de Vries, (in 1946 getrouwd met Abe Leijenaar te Warns), maakt de wastobben schoon, achter de stookhut op 'it stap' op de boerderij bij haar oom en tante Herre en Hinke Stoffelsma te Laaxum.
  • 1935 - 1940


  • 100199
  • Beitske Visser, (geboren oktober 1940 te Warns), dochter van Jan Y. Visser en Renske de Kroon, melkster bij Popke Douwe de Vries, aan het schaapmelken in 'it skieppejister' op it Sou bij voornoemde Popke de Vries te Warns.
  • 1956 - 1957


  • 1002
  • Foto van een geschilderd portret van Romelia van Andringa (1672 - 1743).
  • 1970 - 1980


  • 10020
  • De westgevel met toren en omgeving van de Nederlands Hervormde kerk te Lemmer. Gezien vanaf de Kortestreek.
  • 1950 - 1999


  • 100200
  • Beitske Visser, (geboren oktober 1940 te Warns), op de schommel naast het ouderlijk huis op it Sou te Warns. Met naast zich een nicht van haar moeder, Lieuwkje van der Werf, dienstmeid bij Popke Douwe de Vries.
  • 1946, ca.


  • 100201
  • Begrafenis van Heert Y. de Jong te Oosterbierum in 1929. De begrafenisstoet voerde door het dorp en men liep driemaal rond de kerk. Foto werd gemaakt voor twee geëmigreerde zoons in Canada.
  • 09-1929


  • 100202
  • Begrafenis van Heert Y. de Jong te Oosterbierum in 1929. De begrafenisstoet voerde door het dorp en men liep driemaal rond de kerk. Foto werd gemaakt voor twee geëmigreerde zoons in Canada.
  • 09-1929


  • 100203
  • Kerkhof te Oosterbierum tijdens de begrafenis van Heert Y. de Jong in 1929. De begrafenisstoet voerde door het dorp en men liep driemaal rond de kerk. Foto werd gemaakt voor twee geëmigreerde zoons in Canada.
  • 09-1929


  • 100204
  • Ter aarde bestelling van Heert Y. de Jong op het kerkhof Oosterbierum in 1929. De begrafenisstoet voerde door het dorp en men liep driemaal rond de kerk. Foto werd gemaakt voor twee geëmigreerde zoons in Canada.
  • 09-1929


  • 100205
  • Het echtpaar Heert de Jong en Jetske Hamersma. Heert Y. de Jong, geboren 6 januari 1866 te Tzummarum en overleden 3 september 1929 te Oosterbierum. Jetske Hamersma, geboren 15 augustus 1866 te Tzummarum en overleden 12 mei 1918 te Oosterbierum.
  • 1900 - 1925


  • 10021
  • Het interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Lemmer.
  • 1900 - 1999


  • 1003
  • Foto van een geschilderd portret van Christina Helena Geertruida Meckema van Burmania (1744 - 1819).
  • 1970 - 1980


  • 1004
  • Foto van een geschilderd portret van Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1752 - 1813).
  • 1970 - 1980


  • 10040
  • Het interieur met orgel van de Nederlands Hervormde kerk te Langezwaag.
  • 1900 - 1999


  • 10042
  • De Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1950 - 1999


  • 10043
  • Het interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1900 - 1999


  • 10044
  • De westgevel met toren van de Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1950 - 1999


  • 10045
  • De Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1950 - 1999


  • 10046
  • Het interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1900 - 1999


  • 10047
  • De Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1900 - 1999


  • 10048
  • Het interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Augsbuurt / Lutjewoude.
  • 1900 - 1999

Snel Bekijken

Toon een grotere afbeelding en meer informatie wanneer de pointer stil wordt gehouden boven een thumbnail
 

Indeling optiess:

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK