Skip to main content

Fries Fotoarchief

Items zoeken in: Fries Fotoarchief

(82582 resultaten)Weergave: 200  • AE381
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, dungebieten, duingebieden.
  •  


  • AK785
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens, pieren. Gezicht op de ingang van de haven van West-Terschelling met de uitzwaaipier.
  •  


  • AG25
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels, restaurants.
  •  


  • AG120
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Noorderbuurt ; ynfrastruktuer, infrastructuur, spoarwegen, spoorwegen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AA65
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Dokkumer Nije Silen, Dokkumer Nieuwe Zijlen ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen.
  •  


  • AO51
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Holwert, Holwerd ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AU35
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een man en een vrouw / echtpaar in Friese klederdracht. Kaart uit de serie Friese klederdrachten, dit is nr. F 123.
  •  


  • AH792
  • Snits, Sneek, Wilhelminapark ; planology, planologie, parken. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Sneek.
  •  


  • AE358
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens, lanskippen, landschappen, seesichten, zeegezichten, stransichten, strandgezichten.
  •  


  • WA864
  • Ljouwert, Leeuwarden ; keunstwurken, kunstwerken, monuminten, monumenten. Ansicht van het monument ter nagedachtenis aan de Friese schrijver en voordrachtskunstenaar Waling Gerrits Dykstra of Dijkstra (Vrouwenparochie, 14 augustus 1821 — Holwerd,...
  •  


  • AE257
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen, gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, postkantoaren, postkantoren.
  •  


  • AQ460
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum ; gebouwen religieuze funksje, gebouwen religieuze functie, kleasters, kloosters.
  •  


  • AH775
  • Snits, Sneek, Wilhelminapark ; planology, planologie, parken.
  •  


  • AL463
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk, Rengersweg ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, kafees, cafes, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AC570
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp ; lanskippen, landschappen, planology, planologie, fivers, vijvers, boskgebieten, bosgebieden.
  •  


  • AK408
  • Skylge, Terschelling, Hôane, Hoorn ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Gezicht op Hoorn vanaf de duinen.
  •  


  • AS267
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; doarpsgesichten, dorpsgezichten, lanskippen, landschappen. Vierluik / multibeeld-kaart van en rond Woudsend.
  •  


  • AE184
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog, Jacobspad ; lanskippen, landschappen, dungebieten, duingebieden, boskgebieten, bosgebieden.
  •  


  • AU141
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een aantal mannen en vrouwen in Friese klederdracht.
  •  


  • AS99
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AL404
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Hurdegaryp, Hardegarijp ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • WA693
  • Ljouwert, Leeuwarden, Diaconessenhuis ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, sikehuzen, ziekenhuizen. Het ziekenhuis aan de Noordersingel te Leeuwarden.
  •  


  • AL413
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Munein, Molenend ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen, pleatsen, boerderijen.
  •  


  • AA104
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ingwierrum, Engwierum ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AH562
  • Snits, Sneek ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Sneek.
  •  


  • AL30
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum ; wurk, werkzaamheden, boubuorkerij, landbouw. Betreft kwekerij Iephof van Anne Gerrits Bosgra aan het Mounepaed.
  •  


  • AL313
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Gytsjerk, Giekerk ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AA136
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Mitselwier, Metslawier, Oude Gracht ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AQ327
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Avondrust ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, ferpleechtehuzen, verpleegtehuizen.
  •  


  • AA57
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Dokkumer Nije Silen, Dokkumer Nieuwe Zijlen ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen.
  •  


  • AK624
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; ferkearsdyken, verkeerswegen, fytspaden, fietspaden, lanskippen, landschappen, boskpaden, bospaden. Gezicht op waarschijnlijk de Longway, het fietspad van West-Terschelling naar West aan Zee /...
  •  


  • AS173
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Nijlan, Nijland ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. De Christelijke School.
  •  


  • AH864
  • Snits, Sneek, Sneekermeer ; boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, sylboaten, zeilboten, wettersport, watersport, sile, zeilen.
  •  


  • AE86
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens, gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, fakansjebungalows, vakantiebungalows.
  •  


  • AQ313
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Yspoort ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AH132
  • Snits, Sneek ; planology, planologie, bregen, bruggen. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Sneek.
  •  


  • AK503
  • Skylge, Terschelling, Meslâns, Midsland, Dorpsstraat ; planology, planologie, strjitten, straten. Gezicht op de Oosterburen in Midsland.
  •  


  • AL450
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AK223
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling, Hanskedune ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. Gebouwen van de Zeevaartschool / Maritiem Instituut Willem Barentsz.
  •  


  • AL270
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Jistrum, Eestrum, Schoolstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen. 1ste huis rechts, voormalig schildersbedrijf, 2e...
  •  


  • AS193
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Easthim, Oosthem ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AS346
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens.
  •  


  • AH110
  • Snits, Sneek ; lanskippen, landschappen, stedsgesichten, stadsgezichten. Luchtfoto van de Waterpoort en omgeving.
  •  


  • AL114
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum ; gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, postkantoaren, postkantoren.
  •  


  • AA77
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ee ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AS238
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Skearnegoutum, Scharnegoutum ; yndustriegebouwen, industriegebouwen, fabriken, fabrieken.
  •  


  • AK738
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten, passazjiersboaten, passagiersschepen, fearboaten, veerboten. De veerboot, onduidelijk welke, kan "Noord-Nederland" of "Friesland"...
  •  


  • AP34
  • Noordwolde ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, strjitten, straten.
   N.b. deze kaart betreft Noordwolde, gemeente Bedum in de provincie Groningen en zit dus ten onrechte in...
  •  


  • AK185
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Gezicht op Dellewal en West-Terschelling met vuurtoren de Brandaris.
  •  


  • AA115
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ingwierrum, Engwierum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AH536
  • Snits, Sneek ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, restaurants, ynterieur, interieur. Vierluik / multibeeld-kaart van Chinees-Indisch Restaurant Long Shu in Sneek.
  •  


  • AG366
  • Smellingerlan, Smallingerland, Rottefalle(De), Rottevalle ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen. De Christelijke School.
  •  


  • AE98
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; doarpsgesichten, dorpsgezichten, lanskippen, landschappen, natuer, natuur. Negenluik / multibeeld-kaart van Schiermonnikoog.
  •  


  • AR172
  • Warkum, Workum ; planology, planologie, strjitten, straten, hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels.
  •  


  • AU144
  • Hylpen, Hindeloopen ; folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vrouw in Hindelooper klederdracht. Het betreft hier een Reklamekaart van de firma Wagenmakers te Edam.
  •  


  • W61
  • Ljouwert, Leeuwarden, Nauw ; hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels, planology, planologie, strjitten, straten. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van het Naauw, hier gezien in oostelijke richting van (Over) de Kelders. N.b. de kaarten W58 t/m W65...
  •  


  • AH878
  • Snits, Sneek, Sneekermeer ; wettersport, watersport, sile, zeilen.
  •  


  • AS307
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AL410
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Hurdegaryp, Hardegarijp, Quatrebras ; gebouwen amusemint en untspanning, gebouwen amusement en ontspanning, gebouwen amusement en ontspanning.
  •  


  • AG33
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten ; planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AE48
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AQ148
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, boaten, wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, gebouwen wen en wurk...
  •  


  • AC660
  • Opsterlan, Opsterland, Oerterp, Ureterp ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, pleatsen, boerderijen, grifformearde tsjerkegebouwen, gereformeerde kerkgebouwen, wenhuzen, woonhuizen. Vierluik /...
  •  


  • AK450
  • Skylge, Terschelling, Meslâns, Midsland ; gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, fakansjebungalows, vakantiebungalows. Vakantiehuisjes tussen Midsland en Midsland aan Zee.
  •  


  • AS105
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg, Schatting ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • 700628G
  • Beeld van werken door aannemingsbedrijf N.B.M, tegenwoordig Koninklijke BAM Groep nv. Hier ziet men de showroom van B+B Keukens te Lemmer. N.b. foto bijna identiek aan vorige (sub) nummer F.
  •  


  • 19049
  • Het Algemeen Bestuur van de A.N.W.B., onder voorzitterschap van Edo Bergsma. Op de achtergrond, derde van links mr. Mindert Evert Hepkema.
  •  


  • AM320
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Terherne, Terhorne ; wettersport, watersport; silen, zeilen.
  •  


  • AR84
  • Warkum, Workum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, gebouwen religieuze funksje, gebouwen religieuze functie, katolike tsjerkegebouwen, katholieke kerkgebouwen, wetterwegen, waterwegen, fearten,...
  •  


  • AM55
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Akkrum ; planology, planologie, strjitten, staten.
  •  


  • AL94
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum ; portretten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen, groepsportretten.
  •  


  • AK746
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens. Gezicht op de haven van West-Terschelling.
  •  


  • 3437
  • Jhr. J.B. van Andringa de Kempenaer en zijn vrouw, met een soldaat van het vreemdelingenlegioen voor een gebouw.
  •  


  • AM114
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Akkrum, Greidweg ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AG108
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Moleneind ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, gemeentehuzen, gemeentehuizen.
  •  


  • AK691
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels. Prominent Hotel Swart, later Nap.
  •  


  • AC517
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp, Huize Olterterp ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, lanhuzen, landhuizen.
  •  


  • AL435
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk, Rengersweg, Heemstrastate ; gebouwen alderein, gebouwen bejaardenzorg, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten, aldereintehuzen, bejaardentehuizen, lanhuzen,...
  •  


  • AQ446
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, gemeentehuzen, gemeentehuizen.
  •  


  • AS310
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AQ429
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, foarmingssintra, vormingscentra.N.b. zie ook (bijna) identieke ansicht nr. AQ436, daar heeft het gebouw een andere naam.
  •  


  • AH293
  • Snits, Sneek, Leeuwarderstraatweg ; ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AE281
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, lanhuzen, landhuizen.
  •  


  • AM107
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Akkrum, Heerenveensche Straatweg ; planology, planologie, strjitten, straten. Ynkleurd, Ingekleurde ansicht van Akkrum. N.b. kaart rechtsboven beschadigd.
  •  


  • AM219
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Aldeboarn, Oldeboorn ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AK59
  • Skylge, Terschelling. Fantasijkaart / Fantasiekaart / Ansicht / neutrale kaart van Terschelling in de winter. Dit soort kaarten komt men in diverse varianten in heel Nederland tegen. N.b. zie ook (semi) parallel-kaart AK61, in de regen en AK123,...
  •  


  • AA47A
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Eastmaherne, Oostmahorn ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens.
  •  


  • AU49
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Twee mannen en twee vrouwen / echtparen in Friese klederdracht. Kaart uit de serie Friese klederdrachten, dit is nr. F 118.
  •  


  • AE226
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog, Nieuwestreek ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AR218
  • Warkum, Workum ; ynterieur tsjerken, interieur kerken, oargels, orgels, ynterieur tsjerken, interieur kerken, preekstuollen, preekstoelen.
  •  


  • AC534
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, planology, planologie, lanskippen, landschappen, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, boskgebieten, bosgebieden, fivers, vijvers. De grote vijver of 'groote...
  •  


  • AU19
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vrouw in Friese klederdracht.
  •  


  • AF17
  • Sleat, Sloten ; yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens.
  •  


  • AE103
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, stransichten, strandgezichten, gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AL529
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Ryptsjerk, Rijperkerk, Binnendyk ; hannelsplakken, handelsplaatsen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, ynfrastruktuer, infrastructuur, winkels, wenhuzen, woonhuizen, bregen, bruggen.
  •  


  • AK144
  • Skylge, Terschelling ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, badpaviljoenen. Het oude badpaviljoen bij West aan Zee / Paal 8.
  •  


  • AC458
  • Opsterlan, Opsterland, Gordyk (De), Gorredijk, Koartsweagen, Kortezwaag ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wetterwegen, waterwegen, ynfrastruktuer, infrastructuur, pleatsen, boerderijen, wenhuzen, woonhuizen, fearten,...
  •  


  • AK814
  • Skylge, Terschelling ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, boaten beropsfeart, beroepsvaartuigen, stoomboaten, stoomboten, postboaten, postboten. De stoomboot / postboot "Minister Kraus" (van rederij Doeksen ?), in de haven van...
  •  


  • AS347
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, skoalgebouwen, schoolgebouwen.
  •  


  • AQ348
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Binnenhaven ; wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizenwetterbouwurken, waterbouwwerken, kades, kaden, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, wetterbouwurken,...
  •  


  • AH46
  • Snits, Sneek, Waterpoort ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen. N.b. zie ook (bijna) identieke AH36.
  •  


  • AE28
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; doarpsgesichten, dorpsgezichten, lanskippen, landschappen, natuer, natuur. Zestienluik / 16-luik / multibeeld-kaart van Schiermonnikoog.
  •  


  • AU103
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vrouw in Friese klederdracht.
  •  


  • AH325
  • Snits, Sneek, Nauwe Noorderhorne ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AQ234
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Bleekstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AH557
  • Snits, Sneek, St. Antoniusziekenhuis ; gebouwen sunenssoarch, gebouwen gezondheidszorg, sikehuzen, ziekenhuizen, ynterieur, interieur.
  •  


  • AR262
  • Warkum, Workum, Sluis ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, wetterbouwurken, waterbouwwerken, sluzen, sluizen.
  •  


  • AG231
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Zuiderdwarsvaart ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AU80
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Vijf vrouwen in Friese klederdracht in een kerk. N.b. mogelijk dezelfde locatie als op foto AU79 en AU129.
  •  


  • AF104
  • Sleat, Sloten ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AF91
  • Sleat, Sloten, Rondweg ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AS111
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg ; yndustrygebouwen, industriegebouwen, fabriken, fabrieken.
  •  


  • AG290
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, staten.
  •  


  • AQ183
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum ; keunstwurken, kunstwerken, monuminten, monumenten.
  •  


  • AO39
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Holwert, Holwerd, Hoogstraat ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • WA746
  • Ljouwert, Leeuwarden, Nijlanstate ; gebouwen alderein, gebouwen bejaardenzorg, aldereintehuzen, bejaardentehuizen.
  •  


  • AG312
  • Smellingerlan, Smallingerland, Koartehimmen, Kortehemmen ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, hervormde kerkgebouwen, hervormde kerkgebouwen, ynterieur, interieur, ynterieur tsjerken, interieur kerken. Het interieur van de Nederlands Hervormde Kerk.
  •  


  • AL173
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Earnewald, Eernewoude ; ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, yndustrygebouwen, industriegebouwen, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, motorboaten, motorboten, ambachtlike wurkpleatsen,...
  •  


  • AL1
  • Ljouwert, Leeuwarden, Kleine Wielen ; gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, kampearterreinen, kampeerterreinen. Vierluik / multibeeld-kaart van de Kleine Wielen. Waarom deze kaart er onder de AL-serie inzit is niet...
  •  


  • AR74
  • Warkum, Workum ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels, tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, tuorren, torens, gebouwen religieuze funksje, gebouwen religieuze functie, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AK692
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AS208
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Aldegea, Oudega ; sile, zeilen. Vijfluik / multibeeld-kaart van Oudega.
  •  


  • AU88
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een groep vrouwen in Friese klederdracht. N.b. zie ook (bijna) identieke ansicht nr. AU69.
  •  


  • AC679
  • Opsterlan, Opsterland, Oerterp, Ureterp, Weibuorren ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, ferfiermiddels lan, vervoermiddelen land, motorisearre ferfiermiddels,...
  •  


  • AL183
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Earnewald, Eernewoude ; lanskippen, landschappen, ferfiermiddels wetter, vervoermiddelen water, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, marrengebieten, merengebieden, sylboaten, zeilboten.
  •  


  • AE89
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten.
  •  


  • AM326
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Terherne, Terhorne ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AC592
  • Opsterlan, Opsterland, Olterterp ; lanskippen, landschappen, planology, planologie, boskgebieten, bosgebieden, fivers, vijvers.
  •  


  • AQ471
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum, Oosteinde / Oostend / Oosterend ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AH731
  • Snits, Sneek, Waterpoort ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen.
  •  


  • AK234
  • Skylge, Terschelling, (Femearum, Formerum) ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen. De boerderij in Formerum waar Willem Barentsz geboren zou zijn.
  •  


  • AM394
  • Utingeradiel, Utingeradeel, Terherne, Terhorne ; kampearterreinen, kampeerterreinen.
  •  


  • AK715
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Gezicht op Dellewal en West-Terschelling met vuurtoren de Brandaris. N.b. (bijna) identiek aan AK53.
  •  


  • AL208
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Earnewald, Eernewoude ; gebouwen toerisme en rekreaasje, gebouwen toerisme en recreatie, boaten plezierfeart, pleziervaartuigen, wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, fakansjebungalows, vakantiebungalows,...
  •  


  • AA101
  • Eastdongeradiel, Oostdongeradeel, Ingwierrum, Engwierum ; ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AQ69
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Ferwalde, Ferwoude ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AK358
  • Skylge, Terschelling, Femearum, Formerum ; yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens. De molen van Formerum.
  •  


  • AL53
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum, Schoolstraat ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functieplanology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AR29
  • Warkum, Workum ; lanskippen, landschappen, wettersport, watersport, sile, zeilen, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen. (Semi) drieluik / multibeeld-kaart uit een serie van Workum, de middelste is...
  •  


  • AQ366
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Haven ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, bregen, bruggen, wetterbouwurken, waterbouwwerken, havens.
  •  


  • AH684
  • Snits, Sneek, Waterpoort ; planology, planologie, poarten, poortgebouwen.
  •  


  • AL333
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Gytsjerk, Giekerk ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, yndustrymunen, industriemolens, notmunen, korenmolens, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AL70
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum, Lageweg ; hannelsplakken, handelsplaatsen, yndustrygebouwen, industriegebouwen, gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk...
  •  


  • AO104
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Ternaard, Wjuk ; planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AR67
  • Warkum, Workum ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AK661
  • Skylge, Terschelling, West-Skylge, West-Terschelling ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens. West-Terschelling met vuurtoren de Brandaris bij nacht. N.b. (bijna) identiek aan AK32.
  •  


  • AH797
  • Snits, Sneek, Wilhelminapark ; planology, planologie, parken.
  •  


  • AL485
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Eastermar, Oostermeer, E.M. Beimastrjitte / Elte Martens Beimastrjitte ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AK254
  • Skylge, Terschelling ; aktiviteiten, activiteiten, wurk, werkzaamheden, ferfiermiddels lan, vervoermiddelen land, bespanne ferfiermiddels, bespannen voertuigen. Paard en wagen met de strandjutter op het strand.
  •  


  • AG87
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Klaverweide ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AS303
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Waldsein, Woudsend ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AG217
  • Smellingerlan, Smallingerland, Drachten, Zuiderbuurt ; ynfrastruktuer, infrastructuur, spoarwegen, spoorwegen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AF83
  • Sleat, Sloten, Heerenwal ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten.
  •  


  • AE88
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels, ynterieur, interieur. Ynkleurd, Ingekleurde drieluik / multibeeld-kaart van het oude Strandhotel op Schiermonnikoog.
  •  


  • AH454
  • Snits, Sneek, Oosterdijk ; hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AG337
  • Smellingerlan, Smallingerland, Aldegea, Oudega, Hooidammen ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, restaurants.
  •  


  • W674
  • Ljouwert, Leeuwarden, Schavernek ; planology , planologie, strjitten, straten. Op de achtergrond de Oldehove.
  •  


  • AQ96
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Kimswert, Kimswerd ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AL41
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum, Lageweg ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, gebouwen underwiis en kultuer, gebouwen onderwijs en cultuur, gebouwen amusemint en untspanning, gebouwen amusement en...
  •  


  • 19105
  • Mindert Evert Hepkema bereidt de lunch voor aan boord van de boeier "Tjet Rixt".
  •  


  • AQ469
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum, Kaatsburen ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, pleatsen, boerderijen, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • 3412
  • Familieportret met Jhr. Jan, Jhr. Willem en Jkvr. Henriëtte van Andringa de Kempenaer met hun moeder, M.A. van Andinga de Kempenaer-Enschedé.
  •  


  • AH883
  • Snits, Sneek, Sneekermeer ; wettersport, watersport, sile, zeilen.
  •  


  • AE11
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen ferkear en ferfier, gebouwen verkeer en vervoer, fjoertuorren, vuurtorens. Vierluik / multibeeld-kaart van Schiermonnikoog.
  •  


  • AQ475
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Wytmarsum, Witmarsum, Oosteinde / Oostend / Oosterend ; planology, planologie, strjitten, straten, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie,...
  •  


  • AQ258
  • Wunseradiel, Wonseradeel, Makkum, Kerkstraat ; hannelsplakken, handelsplaatsen, winkels, planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AK321
  • Skylge, Terschelling ; folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Een vijftal Terschellinger vrouwen in de traditionele klederdracht.
  •  


  • AS64
  • Wymbritseradiel, Wymbritseradeel, Heech, Heeg ; aktiviteiten, activiteiten, wettersport, watersport. Vierluik / multibeeld-kaart van en rond Heeg.
  •  


  • AG342
  • Smellingerlan, Smallingerland, Aldegea, Oudega ; tsjerkegebouwen, kerkgebouwen, herfoarme tsjerkegebouwen, hervormde kerkgebouwen.
  •  


  • AE45
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; lanskippen, landschappen, doarpsgesichten, dorpsgezichten. Luchtfoto van het dorp.
  •  


  • AL75
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Burgum, Bergum, Noordersingel ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, wenhuzen, woonhuizen, strjitten, straten.
  •  


  • AE236
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, wenhuzen, woonhuizen, lanhuzen, landhuizen.
  •  


  • AO119
  • Westdongeradiel, Westdongeradeel, Ternaard, Wjuk ; planology, planologie, strjitten, straten.
  •  


  • AU50
  • folkskunde, volkskunde, klaaiing, klederdrachten. Twee mannen en een vrouw in Friese klederdracht. Kaart uit de serie Friese klederdrachten, dit is nr. F 105.
  •  


  • AE298
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; gebouwen hoareka, horecagebouwen, hotels.
  •  


  • AE109
  • Skiermuntseach, Schiermonnikoog ; ferfiermiddels lan, vervoermiddelen land, bespanne ferfiermiddels, bespannen voertuigen, ynfrastruktuer, infrastructuur, ferkearsdyken, verkeerswegen.
  •  


  • AL466
  • Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Oentsjerk, Oenkerk ; gebouwen wen en wurk funksje, gebouwen woon en werk functie, planology, planologie, strjitten, straten, pleatsen, boerderijen, wenhuzen, woonhuizen.
  •  


  • AF33
  • Sleat, Sloten, Lemsterpoort ; wetterwegen, waterwegen, fearten, vaarten, planology, planologie, bregen, bruggen.
  •  


  • AH641
  • Snits, Sneek ; gebouwen oerheidsfunksje, gebouwen overheidsfunctie, gemeentehuzen, gemeentehuizen.
  •  

Snel Bekijken

Toon een grotere afbeelding en meer informatie wanneer de pointer stil wordt gehouden boven een thumbnail
 

Indeling optiess:

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK