Skip to main content

Fries Fotoarchief

Items zoeken in: Fries Fotoarchief

(82582 resultaten)Weergave: 200  • 1
  • Schelte Bruinsma (geboren 8-9-1912, overleden 16-4-1945) uit Pingjum. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep in Wonseradeel en overleed bij gevechtshandelingen met de bezetter in de laatste dagen van de oorlog. Onder de foto staat (foutief) de...
  • 1940 - 1945


  • 2
  • Portret van Esme Adrienne van Eeghen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1944


  • 3
  • Portret van Esme Adrienne van Eeghen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1944


  • 4
  • Sjoerd van der Meer te Huizum. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 5
  • Portret van Pieter Sytema (schuilnaam: Pieter Johannes de Vries) te Warga. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 05-05-1945, voor, waarschijnlijk


  • 6
  • A.J. Bergsma, Dic (Districtscommandant) van district III en Dirk Johannes de Bruin, Dol (Districtsoperatieleider) van district III van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 7
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) te Gaastmeer, v.l.n.r. Matthijs Westra, Berend de Boer (onderduiker), Hylke Wildschut en Ekke Atsma. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 8
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) bij de door de NBS in de nacht van 9 op 10 april 1945 gesaboteerde spoorlijn Sneek-Workum, nabij Nijhuizum; met v.l.n.r. Joh. Walinga, Matthijs Westra te Gaastmeer, M. Ferbeek en Ekke...
  • 01-01-1947 - 30-04-1947


  • 9
  • Belastingambtenaren, 1e afdeling, luisterend naar Radio Londen, v.l.n.r. J. Hofma, L.B. Eppinga, H.J. Helmig, A.G.J. Del Grosso en J. Jellema. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk. Boven de foto...
  • 1943 - 1944


  • 10
  • R.R. Huisman (geboren 1891), slager; zijn echtgenote A. IJdema (geboren 1913) met drie zoons, v.l.n.r.: Roel, Ynze en Klaas voor de slagerij. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk. Foto in een ovale...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 11
  • V.l.n.r. Berend Stelpstra uit Tzummarum, Sjouke van Dijk uit Vrouwenparochie, Roel Dijkstra en (Harm ?) van Steinvoorn uit Tzummarum, Piet van der Laan uit Leeuwarden en een onbekende, allen onderduikers voor een hut. Opname gemaakt tijdens de...
  • 19-08-1943


  • 12
  • Negental leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 13
  • Groep Rijkspolitie te Heerenveen met op bovenste rij v.l.n.r. Van der Sluis, B. Lijklema; middelste rij Hiemstra, M. Buurmeijer, Piet Reyneker, Nauta, Meier, Bartstra, Schipper, De Vries; onderste rij Jan de Goede, Staal, Jan de Jong, Van der Meer,...
  • 15-04-1945, na


  • 14
  • Sabotagegroep van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) in district II met o.a. v.l.n.r. Geert Halbe van der Velde uit Rottevalle, linker man met helm Jan Pietersma uit Drachten, schuin achter hem Steffen Procee ("Klaas") uit Garijp,...
  • 15-04-1945, na


  • 15
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), waaronder Cobie de Jong, koerierster uit Sneek; W. de Jong; Martha Greveling uit Akkrum; Snijder; een broer van hem; De Jong; van der Schaar; D. de Bruin ("Dolle Dirk"); H. Klaver; J....
  • 15-04-1945, na


  • 16
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), lopend "naar de schietbaan". Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 17
  • Ds. S.J. Hoekstra, Nederlands-Hervormd dominee / predikant te Midwolda, nadat hij op 15 april 1945 werd gevonden in een massagraf bij Bakkeveen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk, maar...
  • 15-04-1945


  • 18
  • N.J. Mulder, veearts te Noordbroek, nadat hij op 15 april 1945 werd gevonden in een massagraf bij Bakkeveen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk, maar waarschijnlijk deze. N.b. foto mag niet getoond...
  • 15-04-1945


  • 19
  • J. Kazemier, aannemer te Veendam, nadat hij op 15 april 1945 werd gevonden in een massagraf bij Bakkeveen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk, maar waarschijnlijk deze. N.b. foto mag niet getoond...
  • 15-04-1945


  • 20
  • A.E. Gorter, hoofd openbare ULO-school te Woldendorp, nadat hij op 15 april 1945 werd gevonden in een massagraf bij Bakkeveen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk, maar waarschijnlijk deze. N.b....
  • 15-04-1945


  • 21
  • A. van der Woude, werknemer bij een stempelfabriek te Groningen, nadat hij op 15 april 1945 werd gevonden in een massagraf bij Bakkeveen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk, maar waarschijnlijk...
  • 15-04-1945


  • 22
  • H.N. Werkman, drukker en kunstschilder te Groningen, nadat hij op 15 april 1945 werd gevonden in een massagraf bij Bakkeveen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk, maar waarschijnlijk deze. N.b. foto...
  • 15-04-1945


  • 23
  • Verzetsman op uitkijk bij een boer, waar meerdere verzetsmensen waren ondergedoken, aan de Kavelstrook bij Heerenveen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 24
  • Ekke Atsma repareert een "geheime" zender. Deze bevindt zich thans in het Verzetsmuseum te Leeuwarden. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 25
  • Wieb Westra, koerierster voor de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) voor Gaastmeer en omgeving, en Lena Westra, met de fiets onderweg om "De Wachter" te bezorgen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 26
  • In scene gezet wapentransport te water, met in de sloep (Sjirk Westra?) in de omgeving van Gaastmeer. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 01-01-1947 - 30-04-1947


  • 27
  • Het sorteren van de illegale krant "De Wachter", met v.l.n.r. M. Westra uit Gaastmeer, Joh. Walinga uit Oudega (Wijm.), Ekke Atsma en Siebren Westra, Berend de Boer (onderduiker uit Drachten) en Sjirk Westra uit Gaastmeer. Deze activiteiten vonden...
  • 01-01-1946 - 30-04-1946


  • 28
  • Het stencillen van de illegale krant "De Wachter", met v.l.n.r. Mathijs, Siebren en Sjirk Westra uit Gaastmeer en Ekke Atsma. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 01-01-1946 - 30-04-1946


  • 29
  • Arie Veth, bezig met in scene gezette falsificatiewerkzaamheden (het vervaardigen van een vals stempel). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 30
  • Arie Veth, tijdens in scene gezette falsificatiewerkzaamheden (het namaken van een handtekening). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 31
  • Arie Veth, tijdens in scene gezette falsificatiewerkzaamheden (het verzendklaar maken van post). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 32
  • Het knutselen aan een in een tabaksblik verborgen ontvangtoestel. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1952


  • 33
  • Het luisteren naar een in een tabaksblik verborgen ontvangtoestel. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1952


  • 34
  • Schuilplaats in de vorm van een aardappelhoop met in de schuilplaats v.l.n.r. de vroegere onderduikers: Herman Dekker (geboren 1922), kantoorbediende uit Zaandam, Ype Huizinga (geboren 1921), landarbeider te Ternaard, Koos van Houwst (geboren...
  • 16-04-1945 - 17-04-1945


  • 35
  • Schuilplaats in de vorm van een aardappelhoop met ervoor v.l.n.r. :
   bovenste rij de vroegere onderduikers: Ype Huizinga (geboren 1921), Pieter Hiemstra (geboren 1923), Fetze (geboren 1924) en Jan de Graaf (geboren 1924), allen landbouwer te...
  • 16-04-1945 - 17-04-1945


  • 36
  • Schuilplaats in de vorm van een aardappelhoop met ervoor v.l.n.r. :
   bovenste rij de vroegere onderduikers : Ype Huizinga (geboren 1921), Pieter Hiemstra (geboren 1923), Fetze (geboren 1924) en Jan de Graaf (geboren 1924), allen landbouwer te...
  • 16-04-1945 - 17-04-1945


  • 37
  • Schuilplaats in de vorm van een aardappelhoop met ervoor, op de rug gezien, de vroegere onderduikers en v.l.n.r. Saakje Hiemstra te Ternaard en Anna Jansen, evacue uit Gendt. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datum onduidelijk.
  • 16-04-1945 - 17-04-1945


  • 38
  • Schuilplaats in de vorm van een aardappelhoop met in de schuilplaats v.l.n.r. de vroegere onderduikers Jan de Graaf (geboren 1924), Jetze Drost (geboren 1920), Thomas Hiemstra (geboren 1925), allen landbouwer te Ternaard, Jacob Visser (geboren...
  • 16-04-1945 - 17-04-1945


  • 39
  • Ingang van een, in de vorm van een aardappelhoop, gebouwde schuilplaats met in de ingang v.l.n.r. de vroegere onderduikers Thomas Hiemstra (geboren 1925) en Bolling Riemersma (geboren 1923), beiden landbouwer te Ternaard. Opname gemaakt kort na de...
  • 16-04-1945 - 17-04-1945


  • 40
  • De RAF-bommenwerper Halifax 8A-P, die op 15 oktober 1944 in het IJsselmeer bij Scharl moest landen, en zijn bemanning die de rest van de oorlog ondergedoken was in Gaastmeer e.o. V.l.n.r. Harold Leonard Ferguson (die de crash niet overleefde en te...
  • 1940 - 15-10-1944


  • 41
  • Deel van de vliegtuigbemanning, op 15 oktober 1944 in het IJsselmeer bij Scharl neergekomen, en de rest van de oorlog ondergedoken te Gaastmeer, v.l.n.r. Bill McGechie, William Bill Taylor, Jimmy A. Horwood en Jack Campbell. Opname gemaakt kort na...
  • 04-1945


  • 42
  • Anthony De Benedictus, bemanningslid van de op 8 maart 1944 bij Eernewoude neergekomen Amerikaanse B 17, vervolgens op verschillende plaatsen in Friesland ondergedoken. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1944 - 1945


  • 43
  • Slotbijeenkomst van het IKB met op de onderste rij v.l.n.r. Douma, mevr. Berkouwer, kapelaan Krom, Berkouwer, Nederlands Hervormd ds. / dominee / predikant, H.A. Visser (Emmakerk in de Watergraafsmeer), pastoor Nolet (Rooms-katholieke Kerk H.H....
  • 1945, herfst


  • 44
  • Wapens (van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) in een huis ?). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 45
  • Koe in een weiland waarin wapens verborgen zijn. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 15-04-1945, na


  • 46
  • Kerkhof te Nieuweschoot, waarop door het verzet wapens werden verborgen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 15-04-1945, na


  • 47
  • Kerkhof te Rottum, waarop door het verzet wapens werden verborgen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 15-04-1945, na


  • 48
  • Verwrongen staal van een Duitse munitietrein, als gevolg van sabotage door de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) aan de spoorlijn Sneek-Workum bij Nijhuizum in de nacht van 9 op 10 april 1945. Opname gemaakt kort na de Tweede...
  • 15-04-1945, na


  • 49
  • Gedenksteen te Nijemirdum ter herinnering van Herre Winia Jr. (geboren 1910), monteur uit Amsterdam, Hendrik Huizinga (geboren 1909), visser uit IJlst, Durk Dijkstra (geboren 1915), groentehandelaar uit Terzool, Gerrit Vlietstra (geboren 1922),...
  • 1945 - 1953


  • 50
  • Gedenksteen nabij Balk ter herinnering van M.A. Nias, J.G. Dening, J. Callan, L.G. Powell, W.Mc.B.J. Stark, E. Croal en G.B. Wilkinson, bemanningsleden van een op 17 december 1942 neergekomen Geallieerd vliegtuig en van Jacob Corn. Nagelhout...
  • 1945 - 1953


  • 51
  • Gedenksteen te Oudemirdum ter herinnering aan Jacob Wilbers (geboren 1918), onderwijzer uit Oudega (Wijm.) en Joh. Wissink (geboren 1920), timmerman uit 's-Gravenhage, op 28 februari 1945 door de SD und Sipo Sneek gefusilleerd. Opname gemaakt kort...
  • 1945 - 1953


  • 52
  • Firmin Gustaaf (Fritz) van Laere (geboren 1923), SS Mann uit Gent, in de periode september 1944-april 1945 lid van de SD und Sipo Leeuwarden, met een hond in een huiskamer. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend /...
  • 1940 - 1945


  • 53
  • Marcel Peskens (geboren 1921), SS Unterscharführer uit Gent, in de periode september 1944-april 1945 lid van de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 54
  • Onbekende vrouw. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1944


  • 55
  • Theodor Vogt, SS Untersturmführer uit Düsseldorf, in de periode september 1944-april 1945 lid van de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 56
  • Jose Wilmet, afkomstig uit Brussel, in de periode september 1944-april 1945 werkzaam voor de SD und Sipo Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 57
  • Meyer/Mayer, (deel uitmakend van het Duitse burgerlijk bestuur in Leeuwarden ?). Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 58
  • Onbekende vrouw, typiste op de Ortskommandantur (te Leeuwarden ?). Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 59
  • Schmidt, administrateur op de Ortskommandantur (te Leeuwarden ?). Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 60
  • Onbekende man, betaalmeester (bij een Duitse instelling te Leeuwarden ?). Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 61
  • Onbekende vrouw, typiste op de Ortskommandantur (te Leeuwarden ?). Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 62
  • Joris de Bondt (geboren 1921), SS Mann uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 als chauffeur werkzaam voor de SD und Sipo Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 63
  • Alfons d'Hollander (geboren 1914), SS Rottenführer uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam voor de SD und Sipo Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 64
  • Francois Michon ("Frans Mulder"), onderduiker te o.a. Sexbierum en Gaastmeer en later verrader van hem bekende verzetsmensen aan de bezetter. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 65
  • Jose Wilmet, afkomstig uit Brussel, in de periode september 1944-april 1945 werkzaam voor de SD und Sipo Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 66
  • Theodor Vogt, SS Untersturmfuhrer uit Dusseldorf, in de periode september 1944-april 1945 lid van de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 67
  • Theodor Vogt, SS Untersturmfuhrer uit Dusseldorf, in de periode september 1944-april 1945 lid van de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 68
  • Onbekende vrouw. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 69
  • Arthur Wilhelm Albrecht (geboren 1903), SS Hauptsturmfuhrer uit Leipzig en in de periode september 1944 - april 1945 commandant van het Auszenkommando van de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte...
  • 1940 - 1945


  • 70
  • Sierd Dermas, (afkomstig uit Belgie) en in dienst geweest bij de Kriegsmarine in Groningen, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 71
  • Raoul de Keukelaere (geboren 1907), SS mann uit Gent en in de periode september 1944 - januari 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 72
  • Stiensma/Stiemsma, landwachter en SS Rottenfuhrer. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk. N.b. Er zijn twee exemplaren van deze foto, op de ene staat "Stiensma", op de andere "Stiemsma (vriend van V....
  • 1940 - 1945


  • 73
  • Jan Derksen, lid van de Nederlandse Staatspolitie en werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 74
  • Fritz Marx, SS Oberscharführer uit Gronau en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform.Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 75
  • Carlos Bouquet, SS Mann uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 76
  • Robert Franck (geboren 1911), SS Mann uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 77
  • Robert Franck (geboren 1911), SS Mann uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform.Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 78
  • Friedrich Grundmann, SS Oberscharführer uit Dresden en in de periode juni 1943-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 79
  • Louis Schieffer (geboren 1908), SS Mann uit St. Amandsberg en in de periode september 1944-april 1945 als chauffeur werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend /...
  • 1940 - 1945


  • 80
  • Julius Verbesselt (geboren 1903), SS Rottenführer uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 81
  • Etty Riedstra. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 82
  • Alfred van den Dorpe (geboren 1919), SS Mann uit Gent en in de periode september 1944-april 1945 werkzaam bij de SD und Sipo Leeuwarden, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 83
  • Johann Lukas (geboren 1900), afkomstig uit Graz en in de jaren 1942 en 1943 deel uitmakend van het bezettingsleger in Nederland, in uniform. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 84
  • Marcherende Duitse militairen, voorafgegaan en gevolgd door kinderen, in de Hoogstraat te Dokkum. De datering van de foto zegt mei 1940 of april 1945, maar aan de fietsband te zien zou het 1940 moeten zijn. In 1945 reed niemand meer op luchtbanden....
  • 05-1940


  • 85
  • In de houding staande Duitse arbeiders of in dienst van de bezetter zijnde arbeiders in een arbeidskamp. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 86
  • In de houding staande Duitse arbeiders of in dienst van de bezetter zijnde arbeiders in een arbeidskamp. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 87
  • In de houding staande Duitse arbeiders of in dienst van de bezetter zijnde arbeiders in een arbeidskamp. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 88
  • In de houding staande Duitse arbeiders of in dienst van de bezetter zijnde arbeiders in een arbeidskamp. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 89
  • Duitse arbeider of in dienst van de bezetter zijnde arbeider in een arbeidskamp. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 90
  • Duitse arbeiders of in dienst van de bezetter zijnde arbeiders in een arbeidskamp. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 91
  • Duitse arbeiders of in dienst van de bezetter zijnde arbeiders in een arbeidskamp. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 92
  • In de houding staande Duitse militairen op de "Fliegerhorst" (vliegveld) Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 93
  • Zoll-beambten te Sneek. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 94
  • Zoll-beambten te Sneek, met een pijl "de moordenaar van Karel" aangegeven. Zie hiervoor de geleidebrief in inv.nr. 46. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 95
  • Zoll-beambten te Sneek. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 96
  • Onbekende vrouw. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 97
  • Onbekende man in uniform van de Kriegsmarine. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 98
  • Twee onbekende (Duitse militairen ?). Noord-Afrika. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 99
  • Twee onbekende (Duitse militairen ?). Noord-Afrika. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 100
  • Twee onbekende mannen in uniform van de Kriegsmarine. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 101
  • Twee onbekende mannen in uniform van de Kriegsmarine. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 102
  • Onbekende man in uniform van de Kriegsmarine. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 103
  • Groep Duitse militairen in een auto en op motoren. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 104
  • Onbekende Duitse militair bij een auto. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 105
  • Duitse militairen bezig met het vrijmaken van de weg voor een vrachtwagen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 106
  • Sneeuwruimende mensen poseren voor een foto. Frankfurt? Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 107
  • Een brug, mogelijk ergens in de Balkan. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 108
  • Duitse militairen dragen een doodkist. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 109
  • Een klein kind met een stoel. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 110
  • Drie onbekende mannen voor een kerstboom. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940, kerst


  • 111
  • Feestvierende mensen in een cafe. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 112
  • Groep Duitse militairen aan zee, mogelijk bij de Afsluitdijk. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 113
  • Kleine jongen met snoeppunten / snoephorentjes of ijspunten / ijshorentjes. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 114
  • Onbekende vrouw tussen sneeuwhopen voor huis. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-01-1941


  • 115
  • Onbekende man met ezel, in de Balkan. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 116
  • Onbekende man te Bad-Reinerz. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 02-02-1943


  • 117
  • Onbekende Duitse militair, waarschijnlijk van de Kriegsmarine, in sportieve kledij op een onbekend strand. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is mogelijk op Terschelling aangezien daar meer foto's van bekend zijn. Hij...
  • 1940 - 1945


  • 118
  • Duitsgezinde inwoner van Barradeel en twee Duitsers. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte locatie en datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 119
  • De door de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) gevangen genomen Pier Nobach, tijdens de bezetting werkzaam voor de bezetter, met om hem heen v.l.n.r. R. Mulder, H. Hiemstra, J. Tjeerdsma, S. Procee, D. van der Werf, K. Kamminga, B....
  • 15-04-1945


  • 120
  • De door de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) gevangen genomen Pier Nobach, tijdens de bezetting werkzaam voor de bezetter, met om hem heen leden van de NBS Smallingerland; v.l.n.r. D. van der Werf, K. Kamminga, B. Procee, (J. ...
  • 15-04-1945


  • 121
  • Kornelis J. van der Vlis (geboren 1907) tijdens zijn rede bij zijn installatie als burgemeester van Franeker met v.l.n.r. twee onbekenden, W.F. Ross, Beauftragte des Reichskommissaris in Friesland en K.J. van der Vlis. Opname gemaakt tijdens de...
  • 25-04-1944


  • 122
  • Kornelis J. van der Vlis (geboren 1907) na zijn installatie als burgemeester van Franeker met v.l.n.r. een onbekende, K.J. van der Vlis, zijn echtgenote en (K.R. Okkinga?), boer te Herbaijum, burgemeester van Barradeel en organisator van de NSB in...
  • 25-04-1944


  • 123
  • Aanwezigen bij de installatie van Kornelis J. van der Vlis (geboren 1907) als burgemeester van Franeker met links op de voorgrond (W.C. Schonhard?), burgemeester van Leeuwarden, op de achtergrond, met bril, K.J. van der Vlis en tweede van rechts...
  • 25-04-1944


  • 124
  • De installatie van Kornelis J. van der Vlis (geboren 1907), als burgemeester van Franeker door J. Boomsma, loco-burgemeester van deze gemeente. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 25-04-1944


  • 125
  • Opening van de tentoonstelling "Herlevend Nederland" over het ontstaan, de ontwikkeling en de strijd van het nationaal-socialisme en facisme in Nederland in het algemeen en de NSB in het bijzonder, met v.l.n.r. op de voorste rij Lucas Bunt (geboren...
  • 1942 - 1943


  • 126
  • Marcherende NSB-ers. "Kamp der Vastberadenheid ", Goudberg bij Lunteren. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 08-1943


  • 127
  • Marcherende WA-ers. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 128
  • Marcherende WA-ers. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 129
  • Kaalgeschoren "moffenmeiden". In de tuin van de voormalige Ortskommandantur aan de Willemskade Noordzijde. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, kort na


  • 130
  • Leerlingen van de huishoudschool uit Oldeberkoop tijdens hun schoolreisje voor een Douglas DC-2 van de KLM met v.l.n.r. staand N.N, N.N., Hinke Vonk, Jo Oosting uit Oudehorne, Trijntje Kerkhof, Akke Zwanenburg, (Juffrouw de Vries?), Fijtje Krekt,...
  • 1938, ca.


  • 131
  • Het laten zakken van de klokken uit de toren van de NH-Kerk te Arum door de bezetter. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1942 - 1945


  • 132
  • Het laten zakken van de klokken uit de toren van de NH-Kerk te Arum door de bezetter.Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1942 - 1945


  • 133
  • Door de bezetter in beslag genomen fietsen op een vrachtwagen met voor de vrachtwagen v.l.n.r. vier onbekenden, (Klaas Reinalda ?), een onbekende, (Klaas Elzinga ?), Jappie Bruinsma en Marieke Lukkes, en op de vrachtwagen twee onbekenden, Menno...
  • 1941 - 1945


  • 134
  • In de houding staande leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) (uit de Gemeente Heerenveen?) ter gelegenheid van de bevrijding. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 135
  • Marcherende leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) (uit de gemeente Heerenveen?) ter gelegenheid van de bevrijding, met voorop Majoor Meijer. Voor de ULO-school uit Heerenveen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 136
  • De toespraak van de Canadese commandant voor de leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) uit Franeker en omgeving en voor de bevolking ter gelegenheid van de viering van de bevrijding met op het bordes v.l.n.r. wethouder T. Wever...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 137
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) uit Franeker en omgeving en burgers bij de plechtigheid ter viering van de bevrijding. Voor het stadhuis van Franeker. Opname gemaakt tijdens de bevrijding, aan het einde van de Tweede...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 138
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) uit Franeker en omgeving en burgers bij de plechtigheid ter viering van de bevrijding. Voor het stadhuis van Franeker. Opname gemaakt tijdens de bevrijding, aan het einde van de Tweede...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 139
  • Canadese tank met erop, in het midden, Lt. Col. K.D. Cambell, op de Voorstreek te Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945


  • 140
  • Kaasvervoerders voorop hun vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk nabij Amsterdam. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 141
  • Kaasvervoerders voorop hun vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk nabij Amsterdam. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 142
  • Kaasvervoerders voorop hun vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk nabij Amsterdam. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 143
  • Groep mannen die heeft meegewerkt aan het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654) en het overbrengen ervan naar een pakhuis, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend /...
  • 1940 - 1945


  • 144
  • Groep mannen die heeft meegewerkt aan het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654) en het overbrengen ervan naar een pakhuis, voor de vrachtwagen, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering...
  • 1940 - 1945


  • 145
  • Een vrachtwagen (kenteken A-2654) waarin kaas werd vervoerd, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 146
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 147
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk te of nabij Amsterdam. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 148
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk te of nabij Amsterdam. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 149
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654), mogelijk te of nabij Amsterdam. Opname waarschijnlijk gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1940 - 1945


  • 150
  • Een vrachtwagen (kenteken A-2654) waarin kaas werd vervoerd, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 151
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654) en het overbrengen ervan naar een pakhuis, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 152
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654) en het overbrengen ervan naar een pakhuis., mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 153
  • Het uitladen van kazen uit een vrachtwagen (kenteken A-2654) en het overbrengen ervan naar een pakhuis, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 154
  • Een pakhuis gevuld met kazen, mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 155
  • Een pakhuis gevuld met kazen met twee (eigenaars ?), mogelijk te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1940 - 1945


  • 156
  • Melkuitdeling te Lemmer door medewerksters van het Rode Kruis aan evacués uit de Betuwe. Opname gemaakt na de Tweede Wereldoorlog.
  • 1945


  • 157
  • Wachtende mensen voor een uitdeelpost van het IKB aan de Fraunhoferstraat te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 1944


  • 158
  • Voedselcommissie van het IKB, met rechts op de voorgrond Gerard van Kamp en rechts, schuin achter hem, de heer Douma. Claraklooster, Linnaeushof in Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1943 - 1945


  • 159
  • Uitdelen door de Centrale keuken van het IKB en nuttigen van een maaltijd. Claraklooster, Linnaeushof in Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1944


  • 160
  • Uitdelen door de Centrale keuken van het IKB en nuttigen van een maaltijd. Claraklooster, Linnaeushof in Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1944


  • 161
  • Paard met voedselkar en medewerkers van het IKB en een zestal kinderen in de Fraunhoferstraat te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1943 - 1945


  • 162
  • Uitdelen van voedsel door medewerkers van het IKB in de Fraunhoferstraat te Amsterdam. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1943 - 1945


  • 163
  • Begrafenis van Sieger van der Laan (geboren 1907), lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), op 14 april 1945 door de bezetter bij Heerenveen doodgeschoten. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 164
  • Begrafenis van Sieger van der Laan (geboren 1907), lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), op 14 april 1945 door de bezetter bij Heerenveen doodgeschoten. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 165
  • Begrafenis van Jan Kruis (geboren 1904) op de begraafplaats te Luinjeberd. Lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), op 14 april 1945 bij gevechtshandelingen tussen de NBS en de bezetter bij Heerenveen gesneuveld. Opname gemaakt...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 166
  • Begrafenis van Jan Kruis (geboren 1904) op de begraafplaats te Luinjeberd. Lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), op 14 april 1945 bij gevechtshandelingen tussen de NBS en de bezetter bij Heerenveen gesneuveld. Opname gemaakt...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 167
  • Begrafenis van Jan Kruis (geboren 1904) op de begraafplaats te Luinjeberd. Lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), op 14 april 1945 bij gevechtshandelingen tussen de NBS en de bezetter bij Heerenveen gesneuveld. Opname gemaakt...
  • 04-1945 - 05-1945


  • 168
  • Slaapplaats op zolder van de Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek voor een onderduiker. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 169
  • Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek, met aangekruist de ingang voor onderduikers. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 170
  • Dak van Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek, met gesloten ingang voor onderduikers. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 171
  • Dak van de Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek met geopende ingang voor onderduikers. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 172
  • Gesloten ingang van schuilplaats voor onderduikers en bergplaats voor wapens in het gebouw van de Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 173
  • Geopende ingang van schuilplaats voor onderduikers en van bergplaats voor wapens in het gebouw van de Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 174
  • Geopende ingang van munitiebergplaats van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) in een klaslokaal van de Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek. Opname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opname gemaakt tijdens de Tweede...
  • 15-04-1945, na


  • 175
  • Gesloten ingang van munitiebergplaats van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) in een klaslokaal van de Rijks Hogere Burgerschool / Rijks HBS / R.H.B.S. te Sneek. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 15-04-1945, na


  • 176
  • Beschadigde motorboot van de waterpolitie te Echtenerbrug, gebruikt door de Duitse contraspionage en op het Tjeukemeer beschoten door een Engels vliegtuig toen deze in september 1940 L.A.R.J. van Hamel en anderen wilde oppikken en naar Engeland...
  • 09-1940 - 10-1940


  • 177
  • Beschadigde motorboot van de waterpolitie te Echtenerbrug, gebruikt door de Duitse contraspionage en op het Tjeukemeer beschoten door een Engels vliegtuig toen deze in september 1940 L.A.R.J. van Hamel en anderen wilde oppikken en naar Engeland...
  • 09-1940 - 10-1940


  • 178
  • Beschadigde motorboot van de waterpolitie te Echtenerbrug, gebruikt door de Duitse contraspionage en op het Tjeukemeer beschoten door een Engels vliegtuig toen deze in september 1940 L.A.R.J. van Hamel en anderen wilde oppikken en naar Engeland...
  • 09-1940 - 10-1940


  • 179
  • Beschadigde motorboot van de waterpolitie te Echtenerbrug, gebruikt door de Duitse contraspionage en op het Tjeukemeer beschoten door een Engels vliegtuig toen deze in september 1940 L.A.R.J. van Hamel en anderen wilde oppikken en naar Engeland...
  • 09-1940 - 10-1940


  • 180
  • Vernielde vliegtuigromp van een Junkers Ju 88 nachtjager, met een onbekende man, op de "Fliegerhorst" (vliegveld) Leeuwarden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 04-1945 - 05-1945


  • 181
  • Brug te Augustinusga (Blauwverlaat), om welke op 14 april 1945 werd gevochten tussen de bezetter en de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1945 - 1952


  • 182
  • Boerderij van Rindert Benedictus te Aalsum, actief voor de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1945 - 1952


  • 183
  • Studeerkamer boven "Schoenenhuis" Van Dijk te Dokkum, waar J.K. van Dijk tijdens de oorlog illegaal berichten ontving en verzond en waar hij post censureerde. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1945 - 1952


  • 184
  • Paskamer van het "Schoenenhuis" Van Dijk te Dokkum, tijdens de oorlog menigmaal gebruikt als vergaderruimte voor verzetsmensen. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1945 - 1952


  • 185
  • De Waag te Dokkum. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1945 - 1952


  • 186
  • Het Weeshuis te Dokkum. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 1945 - 1952


  • 187
  • Weg De Blesse-Steenwijk, waar op 12 april 1945 een Duitse vrachtwagen met munitie explodeerde als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 188
  • Weg De Blesse-Steenwijk, waar op 12 april 1945 een Duitse vrachtwagen met munitie explodeerde als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 189
  • Weg De Blesse-Steenwijk, waar op 12 april 1945 een Duitse vrachtwagen met munitie explodeerde als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 190
  • Weg De Blesse-Steenwijk, waar op 12 april 1945 een Duitse vrachtwagen met munitie explodeerde als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 191
  • Weiland met vee langs de weg De Blesse-Steenwijk, waar op (12 ?) april 1945 een Duitse vrachtwagen met munitie explodeerde als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 192
  • Overblijfselen van de huizen van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter (aan de weg) en van G. Wolfs en zijn echtgenote C. Mulder na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de...
  • 12-04-1945, na


  • 193
  • Overblijfselen van de huizen van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter (aan de weg) en van G. Wolfs en zijn echtgenote C. Mulder na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de...
  • 12-04-1945, na


  • 194
  • Overblijfselen van de huizen van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter (aan de weg) en van J. Schreur en zijn echtgenote K. Vuist na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de...
  • 12-04-1945, na


  • 195
  • Overblijfselen van de huizen van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter (aan de weg) en van J. Schreur en zijn echtgenote K. Vuist na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de...
  • 12-04-1945, na


  • 196
  • Overblijfselen van het huis van B. Brugge en zijn echtgenote (..) Punter na de explosie op (12?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 197
  • Overblijfselen van het huis van B. Brugge en zijn echtgenote (..) Punter na de explosie op (12?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 198
  • Overblijfselen van het huis van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 199
  • Overblijfselen van het huis van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na


  • 200
  • Overblijfselen van het huis van B. Brugge en zijn echtgenote (...) Punter na de explosie op (12 ?) april 1945 van een Duitse vrachtwagen met munitie als gevolg van een beschieting door de Geallieerden. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 12-04-1945, na

Snel Bekijken

Toon een grotere afbeelding en meer informatie wanneer de pointer stil wordt gehouden boven een thumbnail
 

Indeling optiess:

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK