Skip to main content

CONTENTdm Website

Toevoegen of verwijderen van andere collecties aan uw zoekopdracht (TRL = Tresoar):Beperk uw zoekopdracht door:Items zoeken in: Alle Collecties

(120595 resultaten)Weergave: 20

  • 00000001

  • Portret en groepsportret; Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen;
  • Schelte Bruinsma (geboren 8-9-1912, overleden 16-4-1945) uit Pingjum. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep in Wonseradeel en overleed bij gevechtshandelingen met de bezetter in de laatste dagen van de oorlog. Onder de foto staat (foutief) de...
  • 00000002

  • Portret en groepsportret; Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen;
  • Portret van Esme Adrienne van Eeghen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 00000003

  • Portret en groepsportret; Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen;
  • Portret van Esme Adrienne van Eeghen. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 00000004

  • Portret en groepsportret; Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen;
  • Sjoerd van der Meer te Huizum. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk.
  • 00000005

  • Portret en groepsportret; Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen;
  • Portret van Pieter Sytema (schuilnaam: Pieter Johannes de Vries) te Warga. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • 00000006

  • Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • A.J. Bergsma, Dic (Districtscommandant) van district III en Dirk Johannes de Bruin, Dol (Districtsoperatieleider) van district III van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 00000007

  • Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) te Gaastmeer, v.l.n.r. Matthijs Westra, Berend de Boer (onderduiker), Hylke Wildschut en Ekke Atsma. Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 00000008

  • Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) bij de door de NBS in de nacht van 9 op 10 april 1945 gesaboteerde spoorlijn Sneek-Workum, nabij Nijhuizum; met v.l.n.r. Joh. Walinga, Matthijs Westra te Gaastmeer, M. Ferbeek en Ekke...
  • 00000009

  • Ambachten en beroepen; Gebeurtenissen; Portret en groepsportret;
  • Belastingambtenaren, 1e afdeling, luisterend naar Radio Londen, v.l.n.r. J. Hofma, L.B. Eppinga, H.J. Helmig, A.G.J. Del Grosso en J. Jellema. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk. Boven de foto...
  • 00000010

  • Ambachten en beroepen; Portret en groepsportret; Handel en industrie;
  • R.R. Huisman (geboren 1891), slager; zijn echtgenote A. IJdema (geboren 1913) met drie zoons, v.l.n.r.: Roel, Ynze en Klaas voor de slagerij. Opname gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datering onbekend / onduidelijk. Foto in een ovale...
  • 00000011

  • Gebouwen; Portret en groepsportret;
  • V.l.n.r. Berend Stelpstra uit Tzummarum, Sjouke van Dijk uit Vrouwenparochie, Roel Dijkstra en (Harm ?) van Steinvoorn uit Tzummarum, Piet van der Laan uit Leeuwarden en een onbekende, allen onderduikers voor een hut. Opname gemaakt tijdens de...
  • 00000012

  • Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Negental leden van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Opname gemaakt kort na de Tweede Wereldoorlog.
  • 00000013

  • Ambachten en beroepen; Overheid; Portret en groepsportret;
  • Groep Rijkspolitie te Heerenveen met op bovenste rij v.l.n.r. Van der Sluis, B. Lijklema; middelste rij Hiemstra, M. Buurmeijer, Piet Reyneker, Nauta, Meier, Bartstra, Schipper, De Vries; onderste rij Jan de Goede, Staal, Jan de Jong, Van der Meer,...
  • 00000014

  • Portret en groepsportret;Verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen
  • Sabotagegroep van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) in district II met o.a. v.l.n.r. Geert Halbe van der Velde uit Rottevalle, linker man met helm Jan Pietersma uit Drachten, schuin achter hem Steffen Procee ("Klaas") uit Garijp,...

Snel Bekijken

Toon een grotere afbeelding en meer informatie wanneer de pointer stil wordt gehouden boven een thumbnail
 

Indeling optiess:

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK