Skip to main content

Fryske Ikonografy

Betreffende deze collectie

In de loop der jaren is er bij Tresoar en diens voorgangers een aanzienlijk grote collectie beeldmateriaal opgebouwd met betrekking tot schrijvers die een band met Fryslân hadden of hebben. Ook is er bij Tresoar beeldmateriaal over mensen die een rol in het Friese letterkundige cultuurleven hebben gespeeld en over hen die van betekenis zijn (geweest) in de geschiedenis van de Friese beweging.

De collectie bestaat vooral uit foto’s, maar ook uit affiches, (rijm)prenten, schilderijen, tekenwerk, etc. Verder worden er ook de zogenaamde realia toe gerekend, driedimensionale objecten die verband houden of betrekking hebben op met name (Friese of in Friesland geboren) schrijvers of figuren bekend uit de Friese (cultuur)geschiedenis. Deze collectie is gescand en bevat bijna 10.000 scans.

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK